Novinky

Ponúkame Vám viac!


20. Sep 2017
Ponúkame Vám viac!

Od 15 Septembra 2017 do 30 novembra 2017 Vám ponúkame pri kúpe neakciovej garážovej sekcionálnej brány LPU 42 s pohonom viac! Počas akcie si môžete vybrať komfortné príslušenstvo k pohonom alebo využiť bonus pre vybrané dekory brán. 

Vyberte si darček alebo bonus podľa Vášho želania: 

A) Garážová sekcionálna brána LPU 42, s pohonom, povrchová úprava Woodgrain 
Bonusom je možnosť výberu z 15 farieb brány za cenu bielej brány 


B) Garážová sekcionálna brána LPU 42, s pohonom , povrchová úprava Sandgrain 
Bonusom je atypické vyhotovenie (na mieru) za cenu normovanej veľkosti 

C) Garážová sekcionálna brána LPU 42 s pohonom, povrchová úprava Silkgrain 
Bonusom je nasledujúci darček: Núdzový akumulátor HNA18-3 za cenu 180,- Eur vrátane DPH zdarma 

D) Garážová sekcionálna brána LPU 42 s pohonom, povrchová úprava Micrograin + Decograin 

Bonusom je nasledujúci darček:  

Rádiový kódovací spínač FCT 3 BS za cenu 90,00 Eur vrátane DPH zdarma Pri tejto akcii platí, že brána musí byť objednaná s pohonom. 

Okrem darčeka, ktorý si môžete vybrať k bráne, Vám navyše ponúkame darček aj k pohonu ProMatic a SupraMatic: Darček Slovensko 1 ks ručného vysielača so slovenským znakom s technológiou BiSecur za cenu 50,40 Eur vrátane DPH v cene pohonu zdarma 

 Akcia je platná od 15 Septembra 2017 do 30 novembra 2017
Núdzový akumulátor HNA pre pohony garážových brán

S týmto núdzovým napájaním premostíte výpadky prúdu do 18 hodín a do max. 5 cyklov brány. Núdzový akumulátor sa dobíja v normálnej prevádzke sám. Všetky aktuálne pohony garážových brán Hörmann sa dajú doplniť núdzovým akumulátorom.


Ručný vysielač HSE 2 BS

Ručný vysielač so slovenským znakom s technológiou BiSecur.