Novinky

Ako naprogramovať ovládač? VIDEO


24. Apr 2014
Ako naprogramovať ovládač? VIDEO

Pripravili sme pre Vás prezentačné video podľa ktorého si budete môcť jednoducho naprogramovať svoj ovládač. Postup je veľmi jednoduchý.
Zoberiete ovládač. Vyberiete tlačidlo, ktoré chcete programovať. Toto tlačidlo držíte dovtedy, kým nezačne blikať kontrolka na ovládači (cca. 10s).

Pripravili sme pre Vás prezentačné video podľa ktorého si budete môcť jednoducho naprogramovať svoj ovládač. Postup je veľmi jednoduchý.
Zoberiete ovládač. Vyberiete tlačidlo, ktoré chcete programovať. Toto tlačidlo držíte dovtedy, kým nezačne blikať kontrolka na ovládači (cca. 10s).